Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt nagestreefd, kan bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist zijn. Administratiekantoor Hermans is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Daarnaast behouden we het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Hermans.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64