Nieuws

VOORKOM VERLIESVERDAMPING DOOR NU ACTIE TE ONDERNEMEN

11 december 2018

Door de beperking van de termijnen van verliesverrekening, bestaat de kans dat verliezen verdampen. Deze beperking houdt in dat verliezen alleen kunnen worden verrekend met winsten uit het voorgaande jaar of de 9 volgende jaren. Verliezen welke zijn ontstaan gedurende 2009, en welke nog niet reeds zijn verrekend, kunnen dus enkel nog worden verrekend gedurende 2018. Bij onvoldoende winst gaan deze verrekenbare verliezen verloren. Dit leidt tot schade doordat winsten in een later boekjaar direct leiden tot belastingheffing.

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. De belastingdienst stelt zich redelijk en meedenkend op bij de voorkoming van verliesverdamping, mits alles in overeenstemming is met wet- en regelgeving.

 

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kunnen, onder voorwaarden, bijvoorbeeld de volgende acties worden ondernomen om verliesverdamping te voorkomen:

 

  • Stille reserves op bedrijfsmiddelen realiseren d.m.v. verkoop aan een gelieerd lichaam;
  • Kosten zakelijk doorberekenen;
  • Fiscale voorzieningen afbouwen of fiscale waardering wijzigen;
  • Kosten activeren;
  • Winstgevende activiteiten inbrengen;
  • Het boekjaar verlengen.

 

ACTIES

Om verliesverdamping tegen te gaan is het van belang om de niet verrekende verliezen te monitoren en waar mogelijk actie te ondernemen indien verdamping van verliezen dreigt plaats te vinden.

 

OVERIGE BEPERKINGEN VAN VERLIESVERREKENING

Beperking van de termijnen van verliesverrekenig is niet de enige beperking die we kennen. Naast de beperking van de termijnen geldt een beperking van verliesverrekening wanneer het uiteindelijke belang in een belastingplichtige voor 30% of meer wijzigt. Met ingang van het tijdstip van de wijziging van het uiteindelijke belang zijn verliezen geleden in de daaraan voorafgaande periode in beginsel niet meer voorwaarts verrekenbaar. In de wet zijn echter wel enkele uitzonderingen opgenomen welke onder bepaalde voorwaarden kunnen worden toegepast.

 

Daarnaast geldt ten aanzien van houdster- en financieringsmaatschappijen een speciaal regime van verliesverrekening. Zogenoemde houdster- en financieringsverliezen kunnen enkel worden verrekend met houdster- en financieringswinsten.

 

WIJZIGING VANAF 2019

Uit de Prinsjesdagstukken van 2018 blijkt dat de mogelijkheid van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2019 zal worden versoberd. De termijn om verliezen voortwaarts te kunnen verrekenen zal worden ingekort naar 6 jaar. Verliezen die worden geleden vanaf 2019 zijn derhalve beperkter verrekenbaar. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.