Nieuws

VERRUIMING VAN DE WERKKOSTENREGELING PER 2020

12 maart 2019

Het kabinet heeft aangekondigd dat per 2020 de vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt verruimd en de vergoeding van de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag wordt toegevoegd aan de lijst met gerichte vrijstellingen.

 

Onder de huidige werkkostenregeling (WKR) bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom. Indien de vrije ruimte wordt overschreden is de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80% verschuldigd. Vergoedingen die kwalificeren voor een gerichte vrijstelling kunnen onbelast worden toegekend aan werknemers zonder dat deze bedragen ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. In het kader van de lastenverlichting voor het MKB heeft het kabinet twee voorstellen aangekondigd om de WKR per 2020 te verruimen.

 

VERGROTEN VRIJE RUIMTE

 

De eerste verruiming ziet op de vrije ruimte die wordt vergroot van 1,2% naar 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Voor het gedeelte van de loonsom boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Met deze maatregel wordt de vrije ruimte dus verhoogd met maximaal € 2.000 (0,5% x € 400.000).

 

UITBREIDING GERICHTE VRIJSTELLINGEN

 

De tweede verruiming houdt in dat de vergoeding van de kosten voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt toegevoegd aan de gerichte vrijstellingen. De werkgever kan deze kosten dan dus onbelast vergoeden aan de werknemer zonder deze bedragen ten laste van de (beperkte) vrije ruimte te hoeven brengen. Voor bepaalde functies is een VOG verplicht en in zoverre lijkt deze verruiming plausibel.

 

Hoewel de betreffende wijzigingen nog als voorstel zijn ingediend, verwachten wij dat dit op korte termijn wordt bekrachtigd. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.