Nieuws

VERLAAG HET BOX 3 VERMOGEN VÓÓR 1 JANUARI 2019

13 november 2018

De laatste jaren is het rendement op spaartegoeden steeds verder afgenomen. Stond de spaarrente vijf jaar terug nog op 2%, inmiddels is de tijd aangebroken dat u mogelijk helemaal geen rendement meer behaalt op uw vermogen. Daarnaast is per 2017 de heffingssystematiek van box 3 gewijzigd. Deze factoren zorgen ervoor dat de belastingdruk fors is toegenomen. Dit leidt ertoe dat meer en meer wordt gezocht naar manieren om het box 3 vermogen te verlagen.

 

HEFFINGSSYSTEMATIEK

 

In het verleden werd uitgegaan van een belastingtarief van 30% over een fictief rendement van 4%. Per 2017 is voor het bepalen van het fictief rendement onderscheid gemaakt in de hoogte van het vermogen.

mkb fiscaal week 45 18

Uit bovenstaande tabel blijkt dat rekening wordt gehouden met minimaal 2% rendement over uw vermogen. Indien het gehele vermogen op een spaarrekening staat is dit niet reëel en betaalt u meer belasting dan dat u aan rendement genereert.

 

MOGELIJKHEDEN TOT VERLAGEN VAN HET BOX 3 VERMOGEN

 

  • Er zijn diverse mogelijkheden om het box 3 vermogen te verlagen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:
  • het doen van grote uitgaven. Hierbij kan worden gedacht aan de aankoop van een auto, meubels, zonnepanelen of vakantie;
  • het schenken van vermogen aan bijvoorbeeld kinderen. Een belastingvrije schenking ad € 100.000 ten behoeve van de eigen woning kan al een voordeel opleveren van ruim € 1.600 (indien uw totale vermogen in de hoogste tariefschijf valt);
  • het (extra) aflossen op je hypothecaire schuld. Hiermee wordt wel de hypotheekrenteaftrek voor komende jaren verlaagd;
  • het inbrengen van vermogen in een nieuwe B.V. of Fonds voor Gemene Rekening;
  • het storten als agio in een reeds bestaande B.V. Deze storting verhoogt uw opgeofferd bedrag, wat bijvoorbeeld in de toekomst tot uiting kan komen bij liquidatie van de vennootschap;
  • het omzetten van vermogen in een vordering op een B.V. terbeschikkingstellingsvordering).

 

Aan alle hierboven genoemde mogelijkheden tot het verlagen van het box 3 vermogen kunnen ook nadelen en risico’s kleven. Derhalve dient goed te worden nagegaan wat voor u de meest gewenste optie is. Uw contactpersoon bij Administratiekantoor Hermans kan u daarover adviseren. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.