Nieuws

VERKORTING LOOPTIJD 30%-REGELING EN OVERGANGSRECHT

8 januari 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingpakket 2019. Hierin is onder meer een verkorting van de (maximale) looptijd van de 30%-regeling voorzien van acht naar vijf jaar. Voor bestaande gevallen geldt de verkorting pas vanaf 1 januari 2021, tenzij de huidige looptijd eerder eindigt.

WAT VERANDERT ER?

Tot 1 januari 2019 is de maximale looptijd van een 30%-regeling acht jaar. Vanaf 1 januari 2019 is de maximale looptijd van een 30%-regeling nog maar vijf jaar. Op grond van overgangsrecht geldt de verkorting van de maximale looptijd voor bestaande gevallen pas vanaf 1 januari 2021.

Het overgangsrecht geldt ook voor de mogelijkheid om te opteren voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Werknemers van wie de 30%-regeling vervalt zullen vanaf dat moment als fiscaal inwoner van Nederland ook inkomstenbelasting over hun vermogen in box 3 moeten betalen.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR BESTAANDE GEVALLEN?

Werknemers met een 30%-beschikking kunnen in drie groepen worden ingedeeld:

  • De beschikking heeft een einddatum die ligt in 2019 of 2020: Voor deze werknemers blijft de 30%-regeling geldig tot de huidige einddatum van de beschikking, tot maximaal 31 december 2020;
  • De beschikking heeft een einddatum die ligt in 2021, 2022 of 2023: Afhankelijk van de einddatum van de beschikking zal de looptijd met maximaal drie jaar worden verkort. Voor deze werknemers mag de 30%-regeling nog tot (uiterlijk) 31 december 2020 worden toegepast;
  • De beschikking heeft een einddatum die ligt in 2024 of daarna: De looptijd van deze beschikkingen wordt met drie jaar verkort. Dit betekent dat voor deze werknemers de 30%-regeling (uiterlijk) per 1 januari 2021 eindigt. Deze groep werknemers heeft geen profijt van de overgangsregeling.

 

ACTIEPUNTEN WERKGEVERS

  • Bepaal wanneer de 30%-regelingen eindigen;
  • Ga na wat er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (voor wiens rekening komt het fiscale nadeel?);
  • Analyseer mogelijke alternatieven voor belastingvrije vergoedingen.

 

ACTIEPUNTEN WERKNEMERS

  • Vraag de werkgever naar de gevolgen van het verliezen van de 30%-regeling voor het nettoloon;
  • Ga na wat de gevolgen zijn van het (voortijdig) eindigen van de 30%-regeling voor de verschuldigde inkomstenbelasting over box 3-inkomen. 
Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.