Nieuws

UITERLIJK 30 NOVEMBER 2018 WSBO AANVRAGEN

16 oktober 2018

Wil uw organisatie met ingang van 1 januari 2019 gebruik maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), dan dient u uiterlijk 30 november 2018 een aanvraag in te dienen.

 

De WBSO is een fiscale regeling om innovatie te stimuleren, waarbij het voordeel door een vermindering op de af te dragen loonheffingen wordt verrekend. De grondslag voor de berekening van deze vermindering bestaat uit alle S&O-kosten, zijnde loon- en alle overige kosten en uitgaven in verband met S&O-projecten.

 

U kunt kiezen tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die u bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2019 maakt, blijft voor heel 2019 gelden.

 

Het forfait is bedoeld als een lastenverlichting. Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van het forfait, hoeft u geen administratie bij te houden van de gemaakte kosten en uitgaven. Enkel de gerealiseerde S&O-uren zijn van belang. Elk uur zal uiteindelijk worden vermenigvuldigd met een forfaitair bedrag.

 

Wanneer u kiest voor het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven, dient u een administratie bij te houden waaruit deze kosten en uitgaven blijken. Daarnaast dient ook het aantal S&O-uren bijgehouden te worden.

 

WBSO-AANVRAAG

 

Er moet minstens één volledige kalendermaand liggen tussen de WBSO-aanvraag en de start van de S&O-werkzaamheden. Dit houdt in dat voor S&O-werkzaamheden die aanvangen op 1 januari 2019, uiterlijk 30 november 2018 een aanvraag moet worden ingediend.

 

Een WBSO-aanvraag moet worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij de aanvraag dient een inschatting gemaakt te worden van het aantal uren dat zal worden besteed aan innovatieve werkzaamheden en de kosten en uitgaven die hier verder mee samenhangen. Begin dan ook tijdig met het inventariseren van deze gegevens.

 

Naast het voordeel dat kan worden behaald via de WBSO, biedt de WBSO ook een toegangsticket tot de innovatiebox. Door middel van de innovatiebox kan een effectieve heffing van 7% worden bereikt over innovatieve winst.

 

Tip! Voor de WBSO-aanvraag is eHerkenning noodzakelijk. Beschikt u niet over een eHerkenning, vraag deze dan tijdig aan. De aanvraag neemt 2 tot 7 werkdagen in beslag.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.