Nieuws

PARTICULIEREN KUNNEN BTW OP ZONNEPANELEN MET TERUGWERKENDE KRACHT TERUGVRAGEN

22 mei 2018

Particuliere eigenaren van zonnepanelen, die elektriciteit leveren aan het energiebedrijf, kunnen met terugwerkende kracht de btw terugvragen. Dit heeft de belastingdienst onlangs – naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017 – bevestigd. Hiermee kan de btw op aanschaf en installatie teruggevraagd worden.

 

PARTICULIEREN EN ZONNEPANELEN

 

Particulieren die de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit tegen vergoeding aan een energiebedrijf leveren zijn voor de btw ondernemers. Dit betekent:

  • afdracht van btw over de opbrengsten van de verkochte elektriciteit;
  • afdracht van btw over de waarde van de privé gebruikte elektriciteit;
  • en recht op teruggave van (een deel van) de btw op de aanschaf- en installatiekosten.

 

HOE KUNNEN ZIJ BTW OP ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN?

 

Om de btw op de uitgaven (deels) te kunnen ontvangen, moeten zij zich bij de belastingdienst – met terugwerkende kracht – als btw-ondernemer aanmelden. Dit kan met het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’. Zij ontvangen dan (eenmalig) een aangiftebiljet omzetbelasting voor het tijdvak van de aanschaf en installatie. Daarop geven zij de verschuldigde btw aan in verband met de verkoop van elektriciteit aan het energiebedrijf. Ook (eventueel) privégebruik van de opgewekte elektriciteit kan hierop aangegeven worden. Op dat bedrag brengen zij de btw op de uitgaven in mindering. Dat zal gewoonlijk per saldo leiden tot een teruggave van btw.

 

Aan de terugwerkende kracht is in principe geen beperking gesteld. Wel moet de factuur voor de aanschaf en installatie aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.

 

DE KLEINEONDERNEMERSREGELING EN ZONNEPANELEN

 

Voor de meeste particulieren zal na het jaar van aanschaf en installatie van de zonnepanelen de jaarlijks (per saldo) verschuldigde btw € 1.345 of minder bedragen. Door de werking van de kleineondernemersregeling kan de particulier dan ná het tijdvak van de aanschaf en installatie de btw-afdracht gewoonlijk achterwege laten. Ook hoeven dan geen aangiften omzetbelasting meer ingediend te worden.

 

Het is mogelijk dat eigenaren van zonnepanelen in het verleden reeds verzocht hebben om teruggave van btw, waarna de inspecteur afwijzend op het verzoek heeft beslist door middel van een voor bezwaar vatbare beschikking. Indien zij daarna geen bezwaar hebben gemaakt tegen de afwijzing of geen beroep hebben ingesteld tegen de afwijzende beslissing op het bezwaarschrift, zal de belastingdienst nu toch geen teruggave van btw verlenen. Indien echter sprake is van een nog lopende bezwaar- of beroepsprocedure, zal de inspecteur beoordelen of zij voor teruggave van btw in aanmerking komen.

 

De belastingdienst heeft goedgekeurd dat de btw die verschuldigd is in verband met de verkoop en het eigen gebruik van door zonnepanelen opgewekte elektriciteit op een forfaitaire wijze kan worden berekend. Deze praktische handelswijze is toegelicht op de website van de belastingdienst. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.