Nieuws

OPSCHORTING HANDHAVING WET DBA VERLENGD TOT 1 JULI 2018

6 juni 2017

Deze week is bekend geworden dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers geen boete of naheffing zullen krijgen, indien geen sprake is van het opzettelijk laten ontstaan of voortbestaan van een situatie van evidente schijnzelfstandigheid.

 

WET DBA IN HET KORT

 

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties op 1 mei 2016 is beoogd te bewerkstelligen dat opdrachtgevers zekerheid verkrijgen over de arbeidsrelatie met opdrachtnemers (zzp’ers) door een vooraf door de belastingdienst beoordeelde overeenkomst van opdracht te gebruiken. De VAR werd op dat moment afgeschaft.

 

OPSCHORTING HANDHAVING WET DBA

 

Na invoering bleef veel onrust en onzekerheid bestaan over de wet DBA. Naar aanleiding van deze onrust was besloten om de handhaving van de wet DBA op te schorten tot tenminste 1 januari 2018. Dat is nu dus verlengd tot 1 juli 2018 Dit houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boete of naheffing krijgen. Ingeval de Belastingdienst een situatie aantreft die niet overeenkomt met wat is vastgelegd in een overeenkomst of is vastgesteld aan de hand van de criteria, krijgen partijen de gelegenheid zonder boete of naheffing de werkwijze aan te passen of de overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. Dit geldt echter niet voor de groep evident kwaadwillenden.

 

STAND VAN ZAKEN

 

De Wet DBA is nog steeds wet (m.a.w. aangenomen door de wetgever), maar enkel de handhaving op deze wet is opgeschort. In het parlement is aangegeven dat het nodig is om de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ te herijken, zodat de invulling beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding.

 

Inmiddels is recent een uitvoerig rapport van ambtenaren van het Ministerie van Financiën verschenen. In dit rapporten worden 10 varianten besproken van hoe in de toekomst mogelijk gewerkt kan worden met zzp-ers. Géén van die varianten lost alle problemen tegelijk op.

 

Het rapport is tevens aangeboden door de informateur. Dat houdt in dat de Wet DBA (mogelijk) ook onderdeel zal zijn van de onderhandelingen voor de formatie van een nieuw kabinet. Zolang deze formatie nog niet is afgerond, zal het dus nog onzeker blijven voor welke variant gekozen zal gaan worden.

 

Momenteel kunnen nog steeds overeenkomsten worden voorgelegd. Gelet op het feit dat de Wet DBA ‘gewoon’ geldend recht is, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van modelovereenkomsten en desgewenst zelf overeenkomsten voor te leggen. Administratiekantoor Hermans kan dit verzorgen.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.