Nieuws

ONDERNEEM TIJDIG ACTIE TER VOORKOMING VAN BELASTINGRENTE

5 februari 2019

Belastingrente is een vergoeding die u aan de overheid betaald voor gemiste rente. Wanneer sprake is van een te betalen bedrag, kunt u belastingrente verschuldigd zijn. Wanneer sprake is van een teruggaaf, kunt u enkel onder zeer strikte voorwaarden een vergoeding van rente ontvangen.

 

OVER WELKE PERIODE BENT U BELASTINGRENTE VERSCHULDIGD?

 

De berekening van belastingrente start 6 maanden na afloop van het boekjaar. Heeft u een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar? Dan betekent dit dat voor 2018 de berekening van de belastingrente op 1 juli 2019 aanvangt.

 

De berekening van belastingrente stopt op de volgende momenten:

  • 19 weken na ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst; of
  • 14 weken na ontvangst van een verzoek tot opleggen of aanpassen van een aanslag door de belastingdienst.

 

HOEVEEL BELASTINGRENTE BENT U VERSCHULDIGD?

 

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt altijd minimaal 8% en is gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties. De wettelijke rente voor handelstransacties is op dit moment 8%. Dit houdt in dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op dit moment 8% bedraagt.


Voor overige belastingen bedraagt de belastingrente altijd minimaal 4% en is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is op dit moment 4%, wat inhoudt dat de belastingrente voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting op dit moment ook 4% bedraagt.

 

HOE KUNT U BELASTINGRENTE VOORKOMEN OF BEPERKEN?

 

Er zijn een aantal situaties te onderscheiden. Van belang is of er reeds een voorlopige aanslag is opgelegd.

 

Er is geen voorlopige aanslag opgelegd en de aangifte is nog niet ingediend.

  • Jaren tot en met 2017: het is van belang om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient zo snel mogelijk een verzoek tot vaststellen van een voorlopige aanslag ingediend te worden. De berekening van de belastingrente is immers aangevangen 6 maanden na afloop van het boekjaar.
  • 2018: Wanneer er nog geen voorlopige aanslag is opgelegd, dient u een verzoek in tot het vaststellen van een voorlopige aanslag om belastingrente te voorkomen. Door de voorlopige aanslag tijdig aan te vragen, kunt u ervoor zorgen dat deze periode eindigt wanneer de berekening van belastingrente aanvangt.

 

Er is een voorlopige aanslag opgelegd maar het bedrag is te laag.

  • Dien een verzoek in tot aanpassing van de voorlopige aanslag wanneer de aanslag is opgelegd naar een te laag bedrag. Na indiening van het verzoek begint een periode van 14 weken te lopen waarbinnen het verzoek behandeld dient te worden. Door de voorlopige aanslag tijdig te wijzigen, kunt u ervoor zorgen dat deze periode eindigt wanneer de berekening van belastingrente aanvangt.

 

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

 

Met ingang van 1 januari 2014 kan een boete worden opgelegd als opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens en inlichtingen worden verstrekt in een verzoek om het vaststellen of aanpassen van een aanslag. Het opleggen van een boete is niet aan de orde als het verzoek voldoende cijfermatig is onderbouwd. Wij adviseren dan ook om dit voor elk verzoek vast te leggen. Administratiekantoor Hermans kan behulpzaam zijn bij het aanvragen of wijzigen van uw voorlopige aanslag.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.