Nieuws

NIEUW IN 2017: HET LAGE-INKOMENSVOORDEEL VOOR WERKGEVERS

18 juli 2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

 

WANNEER HEEFT U RECHT OP HET LAGE-INKOMENSVOORDEEL?
Als werkgever heeft u recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

 

WAT ZIJN VERLOONDE UREN?
Dat zijn uren waarover u als werkgever loon betaalt, bijvoorbeeld:

  • De contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren, zoals bij verlof of ziekte.
  • De uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.


De volgende uren zijn géén verloonde uren:

  • Niet-gewerkte onbetaalde uren, zoals onbetaald verlof.
  • Wel gewerkte, maar onbetaalde uren, zoals adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren.

 

WAT IS HET GEMIDDELDE UURLOON?
Dit kunt u berekenen door het fiscale jaarloon, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen e.d., te delen door het totale aantal verloonde uren in een kalenderjaar.

 

WAT MOET U ALS WERKGEVER DOEN OM HET LAGE-INKOMENSVOORDEEL TE KRIJGEN?
Het is van belang dat in de salarisadministratie een zuivere en correcte verloning van de uren plaatsvindt. De verloonde uren worden in de periodieke aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst gerapporteerd. Het UWV beoordeelt op basis van de loonaangiften voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het lage-inkomensvoordeel.

 

BETAALT DE BELASTINGDIENST HET LIV OVER 2017 AUTOMATISCH AAN U UIT?
Als uit de aangiften loonheffingen over 2017 blijkt dat u als werkgever recht heeft op een betaling, dan krijgt u vóór 15 maart 2018 een voorlopige LIV-berekening. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.

 

ONS ADVIES
Wij adviseren u deze voorlopige berekening in alle gevallen aan uw salarisadministrateur voor te leggen. Is de voorlopige berekening onjuist of bent u het er samen met de salarisadministrateur niet mee eens? Dan kunt u de correcties over 2017 via het loonaangiften systeem insturen tot en met 1 mei 2018. De Belastingdienst stuurt een definitieve vaststelling van het LIV vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die zij van UWV krijgen. De uitbetaling vindt uiterlijk plaats op 12 september 2018.


Meer weten over het lage-inkomensvoordeel? Administratiekantoor Hermans kan u hierbij behulpzaam zijn.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.