Nieuws

LAGERE LOONHEFFINGSKORTING VOOR NIET-INWONERS VAN NEDERLAND

2 oktober 2018

Per 1 januari 2019 worden er nieuwe loonbelastingtabellen geïmplementeerd voor buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn. Dit zal een impact hebben op het maandelijks netto inkomen van werknemers die niet fiscaal inwoner zijn van Nederland. Via deze e-mail lichten wij deze nieuwe loonbelastingtabellen kort toe. Ook wijzen wij op enkele noodzakelijke acties in dit opzicht die vóór 1 januari 2019 ondernomen moeten worden.

 

ALGEMENE HEFFINGSKORTING EN ARBEIDSKORTING

 

Loonheffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben uitsluitend nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Het belastingdeel van de overige heffingskortingen (algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting) kan alleen nog maar via de aangifte inkomstenbelasting geclaimd worden.

Het gevolg hiervan is dat er met ingang van 1 januari 2019 onderscheid wordt gemaakt tussen drie categorieën werknemers:

 

  • Werknemers die fiscaal inwoner zijn van Nederland;
  • Werknemers die fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden;
  • Werknemers die fiscaal inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande twee categorieën valt.

 

Elke categorie kent per 2019 haar eigen loonbelastingtabellen. De nieuwe tabellen nemen de mismatch weg tussen het recht op de heffingskorting in de aangifte inkomstenbelasting ten opzichte van de loonbelastingtabellen. Voor werknemers die fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU kan dit leiden tot ca. € 46 minder netto loon per maand (ca. € 10 per week).

 

FISCALE WOONPLAATS

 

De fiscale woonplaats is bepalend voor de vraag welke loonbelastingtabel van toepassing is. Er moet namelijk worden bepaald waar een werknemer (fiscaal) woont om de juiste loonbelastingtabel toe te passen. Dit kan in de praktijk weleens lastig zijn om te bepalen.

 

INKOMSTENBELASTINGAANGIFTE

 

Onder bepaalde voorwaarden hebben buitenlandse werknemers ook recht op de belastingcomponent van de algemene belastingaftrek en andere specifieke heffingskortingen. Vanaf 2019 is het echter alleen mogelijk om deze heffingskortingen te claimen via een aangifte inkomstenbelasting. Er moet beoordeeld worden in de aangifte of een recht op deze heffingskortingen bestaat.

 

ANOMIEMENTARIEF

 

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot de loonaangifte vanaf 2019 is dat wanneer een werknemer (fiscaal) buiten Nederland woont, zijn buitenlandse adres in de loonaangifte moet worden opgenomen. Als hiervoor niet het buitenlandse adres wordt gebruikt maar een tijdelijk Nederlands verblijfsadres, is de werkgever namelijk verplicht om het anoniementarief van 51,95% toe te passen. Dit is onder andere van toepassing bij werknemers waarvoor de ET-regeling (extraterritoriale kosten) wordt toegepast, omdat deze werknemers geen fiscaal inwoner zijn van Nederland.

 

WAT MOET U VÓÓR 1 JANUARI 2019 DOEN?

 

Voor de eerste verloning van 2019 is het van belang om een aantal actiepunten te onderscheiden:

 

  • Controleer de fiscale woonplaats van elke medewerker;
  • Neem de (buitenlandse) fiscale woonplaats op in de aangifte loonheffingen;
  • Indien gewenst, informeer de werknemers over het verlies van een deel van hun maandelijkse netto inkomen.

 

Wilt u meer weten over de impact op uw werknemers of hoe u de acties kunt uitvoeren? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Administratiekantoor Hermans. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.