Nieuws

KANS OP HARDE BREXIT STERK TOEGENOMEN

22 januari 2019

Het kan u niet zijn ontgaan: op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De kans op een ‘harde Brexit’, dat wil zeggen zonder enige overgangsmaatregel, is sterk toegenomen doordat het parlement van het Verenigd Koninkrijk niet akkoord is gegaan met de Brexit-deal. Voor ondernemers die (in)direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk kan een harde Brexit op korte termijn al grote praktische gevolgen hebben.

 

VOORBEREIDEN

 

Gebleken is dat veel ondernemers nog onvoldoende inzicht hebben in de praktische gevolgen van een harde Brexit. Weet u bijvoorbeeld dat als u nog geen douane-identificatienummer heeft, export van goederen naar of import vanuit het Verenigd Koninkrijk over ruim twee maanden praktisch onmogelijk is? En wie draait er bijvoorbeeld op voor de schade die ontstaat als u niet of te laat aan uw leveringsverplichtingen voldoet, omdat de goederen vast staan aan de grens?

 

Door nú actie te ondernemen, kunt u negatieve verrassingen op dit vlak wellicht nog voor zijn. Bijvoorbeeld door blind spots te detecteren en urgente actiepunten te formuleren. Bij deze praktische Brexit-impact analyse komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod:

 

  • Welke leveringscondities hanteert uw onderneming en uw afnemer/leverancier in het Verenigd Koninkrijk?
  • Beschikt uw onderneming over een EORI-nummer en artikel-23 vergunning?
  • Hoe is uw huidige douane aangifteproces vormgegeven?
  • Biedt een AEO-vergunning wellicht mogelijkheden voor uw onderneming?

GROTE IMPACT

 

De impact van de Brexit is groot. Zo kan de Brexit voor uw onderneming onder andere nadelige gevolgen hebben voor de cashflow en de administratieve lasten. U kunt daarbij denken aan de verschuldigdheid van invoerrechten en aanvullende douaneformaliteiten met verscherpte controles aan de grens als gevolg. Ook roept de Brexit bijvoorbeeld vragen op met betrekking tot (contractuele) aansprakelijkheid bij vertraagde zendingen of andere eisen waaraan voertuigen en personeel wellicht moeten voldoen in geval van vrachtverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het vaste land.

 

De exacte (fiscale) gevolgen zijn onder meer afhankelijk van de wijze waarop de Brexit gaat plaatsvinden. Deze zijn derhalve nog niet bekend. Wat wel vaststaat, is dát de Brexit gevolgen zal hebben. Tref daar waar nodig voorzorgsmaatregelen, zodat uw onderneming minder hard zal worden getroffen zodra de Brexit een feit is. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.