Nieuws

GEEF WIJZIGINGEN TIJDIG DOOR IN VERBAND MET HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BINNEN DE FISCALE EENHEID BTW

13 juni 2017

Elke entiteit binnen de fiscale eenheid BTW kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schulden van alle andere entiteiten binnen de fiscale eenheid btw.

 

 

  • DE FISCALE EENHEID BTW

 

Ondernemers die op financieel, organisatorisch en economisch gebied een eenheid vormen, kwalificeren in beginsel als een fiscale eenheid voor de btw.

 

  • Financiële verwevenheid: de aandelen zijn middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen.
  • Organisatorische verwevenheid: dezelfde of een ondergeschikte leiding.
  • Economische verwevenheid: een zelfde economisch doel nastreven (bijvoorbeeld dezelfde klantenkring of hoofdzakelijk prestaties verrichten binnen de fiscale eenheid).

 

Als de belastingdienst van mening is dat aan de voorwaarden wordt voldaan kan de belastingdienst een beschikking afgeven, zonder dat hier een verzoek voor is ingediend. Het is ook mogelijk om zonder beschikking te handelen alsof sprake is van een fiscale eenheid btw. Echter om discussies in de toekomst te voorkomen, kan een verzoek fiscale eenheid worden ingediend bij de belastingdienst. Wanneer de belastingdienst ook van mening is dat sprake is van een fiscale eenheid btw zal een beschikking worden afgegeven.

 

 

GEVOLGEN VOOR DE BTW

 

 

De belangrijkste gevolgen voor de btw zijn:

  • Ter zake van onderlinge transacties tussen de entiteiten van de fiscale eenheid is geen btw verschuldigd.
  • Er wordt één btw-aangifte ingediend voor alle entiteiten binnen de fiscale eenheid. Let op! Het btw-nummer voor de fiscale eenheid wordt enkel gebruikt voor het indienen van de aangiften btw. Op facturen wordt door elke entiteit van de fiscale eenheid het eigen btw-nummer gebruikt.

 

  • HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 

Het voornaamste nadeel van een fiscale eenheid is dat de verschillende entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elkaars btw-schulden. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt vanaf het moment dat de inspecteur een beschikking heeft opgelegd en afgegeven. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft geen terugwerkende kracht.

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt pas wanneer de beëindiging van de fiscale eenheid bij de belastingdienst wordt gemeld. Het is dan ook aan te raden om, wanneer niet meer aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid btw wordt voldaan, zo snel mogelijk melding te maken bij de belastingdienst.

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft bestaan voor btw-schulden die betrekking hebben op de tijdvakken vóór de melding.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.