Nieuws

EINDJAARSTIPS

18 december 2018
  • INKOMSTENBELASTING – DOE GEPLANDE BETALINGEN NOG DIT JAAR

Het kan voordelig zijn om uw belastingaanslagen vóór 1 januari 2019 te betalen. Daarmee verlaagt u het inkomen in box 3. Dit geldt ook voor schenkingen die u doet vóór 1 januari 2019. Realiseer u wel dat de geschonken bedragen tot het vermogen in box 3 van de begiftigde worden gerekend.

 

Heeft u een grote consumptieve uitgave gepland? Dan kunt u deze ter verlaging van het box 3 vermogen wellicht al in 2018 doen.

 

  • OMZETBELASTING – VERMELD DE JAARLIJKSE CORRECTIES BIJ DE LAATSTE BTW-AANGIFTE OVER 2018

In de laatste btw-aangifte van het jaar heeft u de mogelijkheid om eventuele correcties op te nemen over het kalenderjaar 2018. U kunt dan denken aan:

 

  • Correctie privégebruik auto;
  • Correctie in verband met de bedrijfskantineregeling;
  • Overige correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken;
  • Herziening van eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.

 

  • LOONHEFFINGEN – BENUT DE WKR-RUIMTE VOOR 2018 OPTIMAAL

Heeft u de ruimte van de werkkostenregeling voor 2018 optimaal gebruikt? U kunt dit controleren door na te kijken of u de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers in het afgelopen jaar goed hebt verwerkt in de administratie en (desgewenst) hebt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Na afloop van 2018 kunt u geen vergoedingen en verstrekkingen meer aanwijzen voor dat jaar. Ook ziet u dan direct of u voor het komende jaar ruimte over heeft of juist tekortkomt aan de beschikbare forfaitaire ruimte. In dat laatste geval kunt u misschien voor 2019 al maatregelen nemen opdat de beschikbare ruimte niet wordt overschreden.

 

  • VENNOOTSCHAPSBELASTING – DENK AAN NOTIFICATIE VOOR NEDERLANDSE GROEPSENTITEITEN VAN MULTINATIONALE GROEPEN

Voor in Nederland gevestigde groepsentiteiten die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, waarop de regelgeving met betrekking tot landenrapportage van toepassing is, geldt een notificatieverplichting. De in Nederland gevestigde groepsentiteit moet uiterlijk op de laatste dag van het verslagjaar - bij een kalenderverslagjaar dus 31 december - aan de Belastingdienst kenbaar maken of zij zal optreden als uiteindelijke moederentiteit of als surrogaatmoederentiteit. Is de in Nederland gevestigde groepsentiteit niet de uiteindelijke moederentiteit of surrogaatmoederentiteit? Dan moet uiterlijk op de laatste dag van het verslagjaar van de multinationale groep aan de Belastingdienst worden gemeld wie de rapporterende entiteit is en wat de fiscale vestigingsplaats van die entiteit is. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.