Nieuws

DIEN UW AANGIFTE SCHENKBELASTING IN VÓÓR 1 MAART 2019

29 januari 2019

Heeft u gedurende 2018 schenkingen gedaan of ontvangen dan dient u hiervoor in veel gevallen een aangifte schenkbelasting in te dienen. Deze aangifte dient vóór 1 maart 2019 door de belastingdienst te zijn ontvangen. Ontbreekt een aangifte, dan kan een boete worden opgelegd.

 

IN WELKE GEVALLEN DIENT AANGIFTE TE WORDEN GEDAAN?

 

U dient een aangifte schenkbelasting in te dienen wanneer het gaat om een schenking van ouders aan kinderen voor een bedrag dat hoger is dan € 5.363 in 2018. Daarnaast dient voor alle overige schenkingen, voor zover het bedrag hoger is dan € 2.147 in 2018, een aangifte schenkbelasting te worden ingediend. Hierbij is de relatie tussen de schenker en de begiftigde niet van belang.

 

Het maakt hierbij niet uit of over de schenking daadwerkelijk schenkbelasting is verschuldigd. Dus ook wanneer een beroep wordt gedaan op een verhoogde vrijstelling, is een aangifte schenkbelasting vereist.

 

WIE DIENT AANGIFTE TE DOEN?

 

De aangifteplicht geldt voor de begunstigde én de schenker. Zij mogen ook gezamenlijk aangifte doen. Hiervoor kan het formulier ‘Aangifte schenkbelasting 2018’ van de Belastingdienst gebruikt worden.

 

WANNEER DOET U AANGIFTE?

 

De aangifte schenkbelasting dient vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar van de schenking door de Belastingdienst te zijn ontvangen. Dus voor schenkingen in 2018 dient de aangifte vóór 1 maart 2019 te worden ingediend.

 

Uitstel aanvragen is mogelijk wanneer het uitstel wordt aangevraagd vóór 1 maart 2019.

 

BETALING VERSCHULDIGDE SCHENKBELASTING

 

Naar aanleiding van de aangifte schenkbelasting wordt, indien schenkbelasting is verschuldigd, een aanslag opgelegd. Deze aanslag dient binnen 6 weken na dagtekening te worden betaald.

 

MEERDERE SCHENKINGEN BINNEN EEN KALENDERJAAR

 

Als een schenker meerdere keren in een kalenderjaar een bedrag schenkt aan dezelfde begiftigde, worden de schenkingen aangemerkt als één schenking voor het totale bedrag. Voor die schenkingen wordt één aangifte ingediend.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.