Nieuws

BENUT UW JAARRUIMTE EN/OF RESERVERINGSRUIMTE WANNEER U NIET VOLDOEN PENSIOEN HEBT OPGEBOUWD

30 oktober 2018

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit 3 pijlers:

 

  • Eerste pijler: basispensioen dat geregeld wordt door de overheid (AOW);
  • Tweede pijler: aanvullend pensioen dat geregeld wordt via de werkgever;
  • Derde pijler: inkomensvoorzieningen die u zelf regelt.

 

Wanneer u zelf een inkomensvoorziening regelt, kunt u fiscaal voordeel behalen.

 

Premies voor een lijfrente- of bankspaarproduct komen in aanmerking voor aftrek van uw inkomen in de aangifte inkomstenbelasting.

 

JAARRUIMTE

 

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u in aftrek kunt brengen op uw inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen en van de pensioenaangroei bij de werkgever(s). Jaarruimte ontstaat dan ook als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u van de overheid maximaal zou mogen.

 

Let op! De jaarruimte kan voor de laatste keer worden benut in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

 

RESERVERINGSRUIMTE

 

De reserveringsruimte is het totaal bedrag van de niet-benutte jaarruimten uit voorgaande jaren. In 2018 gaat het om het totaal bedrag van niet-benutte jaarruimten 2011 tot en met 2017. Hierbij geldt wel een maximumbedrag dat per jaar kan worden benut.

 

Had u in de jaren 2011 tot en met 2017 in één of meerdere jaren jaarruimte en heeft u deze niet benut, dan kun u in 2018 alsnog een bepaald bedrag in aftrek brengen aan betaalde lijfrentepremies of stortingen op een bankspaarrekening.

 

IN WELK JAAR KUNNEN DE PREMIES IN AFTREK WORDEN GEBRACHT?

 

U mag de betaalde lijfrentepremies of stortingen die u hebt gedaan in aftrek brengen in het jaar van betaling. Voor de betaalde bedragen dient u wel voldoende jaarruimte en/of reserveringsruimte te hebben.

 

Wanneer u dit jaar nog besluit om lijfrentepremies te betalen of stortingen te doen, dan kunnen deze bedragen in aftrek worden gebracht in uw aangifte inkomstenbelasting 2018.

 

BEREKENING JAARRUIMTE EN RESERVERINGSRUIMTE

 

De Belastingdienst heeft een rekenhulp ter beschikking gesteld voor de berekening van uw jaarruimte of reserveringsruimte. Deze rekenhulp is te vinden op de website van de Belastingdienst. De jaarruimte voor 2018 wordt berekend op basis van uw gegevens over 2017. Uiteraard kan Administratiekantoor Hermans u ook van dienst zijn bij de berekening van uw jaarruimte en/of reserveringsruimte.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.