Nieuws

BENT U VERPLICHT ELKAARS FISCAAL PARTNER?

7 augustus 2018

Als u een fiscaal partner hebt, kan dit gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting die u moet betalen of terugkrijgt. Of u een fiscaal partner hebt, hangt af van uw situatie. In de volgende situaties wordt u verplicht aangemerkt als fiscaal partner:

 

  • Gehuwden en geregistreerd partners;
  • Samenwoners, die op hetzelfde adres in de GBA zijn ingeschreven en een notarieel vastgelegd samenlevingscontract hebben;
  • Samenwoners, die op hetzelfde adres in de GBA zijn ingeschreven en samen een kind hebben;
  • Samenwoners, die op hetzelfde adres in de GBA zijn ingeschreven en gemeenschappelijk een eigen woning hebben;
  • Samenwoners, die op hetzelfde adres in de GBA zijn ingeschreven en waarvan ten minste één van beiden in de pensioenregeling van de ander als partner is aangemerkt.

 

REDENEN VOOR PARTNERSCHAP

 

Wanneer u een fiscaal partner heeft, doet u gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u bepaalde aftrekposten en vermogens onderling verdelen. Denk hierbij aan de hypotheekrenteaftrek of aan de heffingsvrije grens bij het vermogen in box 3. Dit zorgt ervoor dat u mogelijk minder belasting verschuldigd bent.

 

EINDE PARTNERSCHAP

 

  • Gehuwden en geregistreerd partners

Het fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat u niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven volgens de GBA én een verzoek tot echtscheiding, respectievelijk tot scheiding van tafel en bed heeft ingediend.

 

  • Samenwoners

Het fiscaal partnerschap eindigt wanneer u niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven volgens de GBA.

 

Wanneer u gedurende het jaar uit elkaar gaat, kunt u er voor dat jaar voor kiezen om het gehele jaar te worden beschouwd als fiscaal partner.

 

DE EIGEN WONING BIJ ECHTSCHEIDING

 

Op het moment dat het fiscaal partnerschap eindigt zal het nodige wijzigen. Zo ook omtrent de eigen woning.

 

Verlaat u de eigen woning? Dan kunt u de eigen woning nog maximaal twee jaar als eigen woning aanmerken. U mag de hypotheekrente, afhankelijk van uw deel van het eigendom, blijven aftrekken. Deze tweejaarstermijn vangt aan op het moment dat u de woning verlaat en de woning niet langer als uw hoofdverblijf kan worden aangemerkt.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.