Nieuws

BENT U IN CONTROL MET DE WKR?

27 november 2018

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat het bijna tijd is om de eindafrekening van de werkkostenregeling op te stellen. Het is verstandig om op dit moment te inventariseren wat de vrije ruimte is, want als aan het einde van het jaar blijkt dat de vrije ruimte van 1,2% is overschreden, dan is de onderneming 80% loonbelasting verschuldigd en moet dit worden aangegeven in de loonaangifte.

 

Als blijkt dat er nog volop ruimte is om belastingvrije vergoedingen te doen, dan kan dit desgewenst benut worden om de werknemers een belastingvrije vergoeding te geven (of bijvoorbeeld een duurder kerstpakket).

 

AANWIJZEN VAN LOONBESTANDDELEN

 

Het is belangrijk dat loonbestanddelen die via de vrije ruimte (belastingvrij) worden betaald, worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Alleen dan kan de vrije ruimte worden benut. Dit aanwijzen is vormvrij, maar moet wel uit de administratie blijken.

 

Bedragen die gericht zijn vrijgesteld of op nihil gewaardeerd kunnen worden (en daardoor niet ten koste gaan van de vrije ruimte) moeten formeel ook worden aangewezen. Het beste is om aparte grootboekrekeningen te hanteren voor dergelijke vergoedingen en die te labelen als WKR. Het mag echter ook extracomptabel door middel van een opsomming van alle relevante vergoedingen en verstrekkingen.

 

BEWIJZEN

 

Belangrijk bij een controle blijft dat de Belastingdienst moet kunnen controleren of bedragen terecht buiten de vrije ruimte zijn gehouden, bijvoorbeeld omdat een gerichte vrijstelling geldt. Als bijvoorbeeld een iPad aan een medewerker is verstrekt dan dient de werkgever te kunnen aantonen dat de iPad noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden. Bijzondere aandacht verdient de teruggave van de iPad bij einde dienstverband. Hetzelfde geldt in principe ook voor de mobiele telefoon.

 

MEER WETEN OVER DE WKR?

 

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling of heeft u assistentie nodig bij het opstellen van de inventarisatie? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Administratiekantoor Hermans. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.