Nieuws

BELASTINGTARIEVEN 2019

15 januari 2019

Het begin van een nieuw jaar betekent ook gewijzigde tarieven in de diverse belastingsoorten. Hierna zetten wij de tarieven uiteen zoals deze in 2019 zullen gelden.

 

INKOMSTENBELASTING

 

Voor de inkomstenbelasting geldt dat de tarieven in box 1 en box 3 zijn gewijzigd. Het tarief in box 2 is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2018.

 

Box 1

Tarieven tot AOW-leeftijd:

2 19 tabel 1.jpg

Tarieven als AOW-leeftijd al vóór 2019 is bereikt en geboortedatum vóór 1 januari 1946 ligt:

2 19 tabel 2.jpg

Tarieven als AOW-leeftijd al vóór 2019 is bereikt en geboortedatum op of na 1 januari 1946 ligt en vóór 1 januari 1953:

2 19 tabel 3.jpg

Aftrek kosten eigen woning tegen het schijventarief, maar maximaal 49,00%. Let op: Vanaf 2020 zal het tarief voor de aftrek van de kosten eigen woning met stapjes van 3% worden afgebouwd!

Eigenwoningforfait voor woningen tussen € 75.000 en € 1.060.000: 0,65%.

 

Box 2

Tarief: 25%. Let op: In 2020 en 2021 zal dit tarief in stapjes worden verhoogd naar 26,9%!

 

Box 3

Voor de bepaling van de grondslag wordt het vermogen verminderd met het heffingsvrije vermogen (2019: € 30.360 per belastingplichtige). De grondslag wordt vervolgens toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Hierbij worden drie vermogensschijven gehanteerd, welke blijken uit onderstaande tabel. Over het spaardeel wordt een rendement van 0,13% in aanmerking genomen en over het beleggingsdeel een rendement van 5,60%. Over het ‘rendement’ wordt uiteindelijk 30% belasting geheven

2 19 tabel 4.jpg

VENNOOTSCHAPSBELASTING

2 19 tabel 5.jpg

SCHENK- EN ERFBELASTING


Tarieven schenk- en erfbelasting:

2 19 tabel 6.jpg

Vrijstellingen schenkbelasting:

2 19 tabel 7.jpg

Let op! Er kan overgangsrecht van toepassing zijn indien in het verleden al bedragen aan de verkrijger zijn geschonken ten behoeve van de eigen woning.

 

Vrijstellingen erfbelasting:

2 19 tabel 8.jpg

OMZETBELASTING

 

Het lage btw-tarief van 6% is per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. De overige tarieven zijn gelijk gebleven.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.