Nieuws

BELASTINGPLAN 2019: GÉÉN AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING EN HEROVERWEGING MAATREGELEN BEDRIJFSLEVEN

23 oktober 2018

Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet laten weten af te zien van de afschaffing van de dividendbelasting. Ook worden enkele voorgestelde maatregelen heroverwogen, die werden getroffen om de opbrengst van de afgeschafte dividendbelasting te compenseren. Het kabinet wil namelijk dat Nederland voor ondernemers een aantrekkelijk vestigingsland is.

 

In zijn brief van 15 oktober 2018 geeft de Staatssecretaris van Financiën het volgende aan:

 

  • Een verdere verlaging van het vennootschapsbelastingtarief, waarbij de verlaging in 2019 wordt uitgesteld. Per 2021 zou het hoge vennootschapsbelastingtarief op 20,5% moeten uitkomen, terwijl het lage vennootschapsbelastingtarief vanaf 2021 15% bedraagt;
  • Een overgangsmaatregel voor de verkorting van de looptijd van de 30% regeling voor de situaties waarin de looptijd eindigt in 2019 of 2020;
  • Een verzachting van de beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik, waarbij nog drie jaar conform het oude regime mag worden afgeschreven op gebouwen die vóór 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en nog geen drie jaar zijn afgeschreven;
  • Eveneens een verzachting voor de niet in het belastingplan 2019 opgenomen voorgestelde maatregel voor belastingheffing op de rekening courant schuld van de dga aan zijn bv van € 500.000 of meer. Zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschulden zullen van deze regeling worden uitgezonderd;
  • Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid naar 1 januari 2018 in plaats van 25 oktober 2017. Dit betekent dat indien het boekjaar van een belastingplichtige gelijkloopt met het kalenderjaar, bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2017 nog geen rekening hoeft te worden gehouden met de spoedmaatregelen.

 

De handhaving van de dividendbelasting heeft gevolgen voor de invoering van een bronheffing. Het kabinet wil de gevolgen eerst bestuderen en stelt om die reden de invoering van een bronbelasting op dividend uit.

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.