Nieuws

BELANGRIJKE DEADLINE VOOR ONDERNEMERS: 1 APRIL 2019

26 februari 2019

Hieronder treft u een overzicht van een aantal relevante zaken die, indien van toepassing, geregeld dienen te worden vóór 1 april 2019.

 

BTW-SUPPLETIE

 

Heeft u over 2018 te weinig btw aangegeven dan dient dit in beginsel te worden gecorrigeerd middels een suppletie omzetbelasting. Bedraagt de correctie € 1.000 of minder dan mag dit ook worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte. Wanneer u de suppletie vóór 1 april 2019 verstuurd naar de Belastingdienst, betaalt u geen belastingrente over het verschuldigde bedrag. Het versturen van de suppletie naar de Belastingdienst kan sinds 1 januari 2018 alleen nog maar digitaal.

 

WBSO-REALISATIE

 

Indien in 2018 innovatieve werkzaamheden zijn verricht en gebruik is gemaakt van de WBSO, dienen de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven vóór 1 april 2019 te worden doorgegeven aan RVO. Indien de mededeling niet of niet tijdig wordt gedaan, kan een boete worden opgelegd. Bovendien vervalt dan het fiscale voordeel van de WBSO over 2018.

 

FISCALE EENHEID

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen op verzoek worden aangemerkt als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is mogelijk wanneer het verzoek vóór 1 april 2019 door de Belastingdienst is ontvangen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat op 1 januari 2019 reeds aan de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid dient te zijn voldaan. GERUISLOZE INBRENG IN DE BV Onder voorwaarden is het mogelijk uw onderneming voor de inkomstenbelasting zonder heffing van inkomstenbelasting in te brengen in een BV. Heeft u vóór 1 oktober 2018 een intentieverklaring of voorovereenkomst tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 geregistreerd bij de Belastingdienst? Dan dient de vennootschap vóór 1 april 2019 te zijn opgericht en de onderneming te zijn ingebracht.

 

RUISENDE INBRENG IN DE BV

 

Het is ook mogelijk uw onderneming voor de inkomstenbelasting in te brengen in een BV waarbij wel afrekening in de inkomstenbelasting plaatsvindt, een zogenoemde ruisende inbreng. Voor een ruisende inbreng per 1 januari 2019 dient de voorovereenkomst of intentieverklaring vóór 1 april 2019 te zijn geregistreerd bij de Belastingdienst.

 

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

 

Wanneer de aangifte inkomstenbelasting 2018 vóór 1 mei 2019 wordt ingediend en er bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting niet hoeft te worden afgeweken van deze aangifte, is geen belastingrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting. Heeft u uitstel voor indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2018? Dan kan belastingrente ook worden voorkomen door het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. 

Bel voor vragen of een afspraak 073 - 692 64 64

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.